Širimo filantropiju

Spot „Širimo filantropiju“, predstavlja promociju kampanje dobročinstva, motivaciju za filantropska davanja, širenje plemenitosti i saosećanja sa drugima, kao i osećaj zajedništva i ujedinjenosti u borbi protiv korona virusa. Izrada ovog spota omogućena je sredstvima koje je Centar za…

Međunarodni dan deteta 20. novembar

Danas se obeležava Međunarodni dan deteta. Sva deca na svetu imaju ista prava, a ona su ispisana u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta (od 20. novembra 1989.)
Ovaj dan se obeležava s ciljem da se skrene pažnja javnosti na sve obaveze koje društvo ima prema deci, kao i na najvažnije probleme sa kojima se deca suočavaju.
Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a pet godina kasnije usvojena je i Deklaracija o pravima deteta.
Generalna skupština UN usvojila je 20. novembra 1989. godine Konvenciju o pravima deteta, prvi međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom.
Konvenciju su ratifikovale 193 države, a njeni osnovni principi su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju kao i pravo na nediskriminaciju.
Sva deca imaju prava iz ove Konvencije, bez obzira na to ko su, gde žive, šta im roditelji rade, da li su siromašni ili bogati, kojim jezikom govore, kojoj religiji ili kulturi pripadaju, da li imaju neku smetnju ili invaliditet.
Ipak, uprkos odredbama Konvencije i napretku koji je postignut, statistika pokazuje da se deca i dalje suočavaju sa velikim izazovima.
Najveći od svih jeste siromaštvo koje prouzrokuje i druge probleme sa kojima deca u 21. veku ne bi trebalo da se suočavaju.
Srbija, ali i nadležne državne institucije rade na sveobuhvatnom ostvarivanju prava dece, kao i na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja, sa posebnim akcentom na vršnjačko nasilje.
Srbija je među prvim zemljama koje su ratifikovale Konvenciju o pravima deteta, a naši zakoni su uglavnom usklađeni i sa Konvencijom, ali i sa evropskim standardima u ovoj oblasti.
U ostvarivanju i zaštiti prava deteta ne sme da bude kompromisa, a najbolji interesi deteta moraju da imaju prednost u odnosu na sve druge interese i ciljeve.
Obaveza svih odraslih, ali i institucija, jeste da od Srbije napravimo najbolje mesto za odrastanje dece.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Trgovina ljudima jedna je od najkompleksnijih kriminalnih pojava koja pogađa savremeno društvo i predstavlja kršenje ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim pravom i nacionalnim zakonodavstvom. Borba protiv trgovine ljudima je kompleksna i zahteva koordinaciju svih relevantnih organa i institucija, lokalne…

CDI PROSLAVIO SVOJ TREĆI ROĐENDAN

Veoma smo srećni i ponosni na dosadašnje uspehe, realizovane programe, projekte i akcije koji su se nizali do našeg trećeg rođendana. U toku dosadašnjeg rada smo se smejali, mrštili, zbunjivali, iznenađivali, planirali, pisali, mapirali, istraživali, upoznavali se, pričali,…

Paketi pomoći uručeni porodicama

Podrška najugroženijim sugrađanima u borbi protiv korona virusa Aktivisti Centra za društvene integracije podelili su  50 paketa pomoći sa osnovnom životnim namirnicama i higijenskim sredstvima porodicama iz Vranja i okolnih mesta. Ovu pomoć obezbedila je Fondacije Ane i…