Sprovedena anketa sa mladima u Vranju “Nasilje u vezama”

Zbog određenih predrasuda i nedostatka edukacije, mlade osobe često ne prepoznaju zlostavljanje i nasilničko ponašanje, te ostaju u nekvalitetnim vezama što ima brojne i ozbiljne posledice: partnersko nasilje u vezama mladih/adolescenata utiče na celokupni razvoj, a pre svega na mentalno zdravlje, sliku o sebi, dovodi do viktimizacije i nezadovoljstva, ima negativne posledice na socijalni i emocionalni svet u vidu socijalne izolacije i procene da žrtva ima slabiju socijalnu podršku.

U cilju unapređenjenja i zaštite položaja posebno osetljivih i vulnerabilnih grupa a to su u ovom slučaju mladi – žrtve nasilja u partnerskim vezama mladih/adolescenata. Centar za društvene integracije je sproveo anketu na 122 ispitanika u Vranju. Projekat se realizuje u 6 gradova/opština u Srbiji,a sprovodi ga Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA iz Niša, u okviru  projekata „Da veze ne budu bezveze!“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Kroz projektne aktivnosti želimo da analiziramo postojanje/nepostojanje ovog problema u srednješkolskim vezama kod mladih od 15 do 18 godina., informišemo i upoznamo širu javnost o problemu, i uradimo preporuke koje imaju za cilj da olakšaju prepoznavanje postojanje ovog problema i daju adekvatne mehanizme za njegovu prevenciju sa posebnim akcentom na žrtve nasilja.