TRENING ZA TRENERE/ICE ZA PREDSTAVNIKE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA O POLOŽAJU PORODICA SA DECOM TOKOM COVID-19 KRIZE U SRBIJI

Tim Centra za društvene integracije učestvovao je na dvodnemnom treningu za trenere i trenerice u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama“. koji realizuje Centar za socijalnu politiku a posvećen je položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji.

Obuke se realizuju sa ciljem osnaživanja polaznika/ca u pogledu jačanja tehnika trenerskih veština, vođenja procesa u grupi, sticanja znanja o ciklusu sistemskog treninga, kao i formulisanja plana kako da stečene veštine koriste u radu sa porodicama sa decom u narednom periodu.

Više informacija o projektu možete pronaći ovde.