Podrška EU Lokalnoj mreži za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja

U sali Skupštine grada Vranja održan je sastanak predstavnika grupe eksperata Savete Evrope za suzbijanje trgovine ljudima – GRETA, lokalne samouprave i Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja.

Iz Delegacije grupe eksperata Saveta Evrope za suzbijanje trgovine ljudima govorila je Ia Dadunashvili, članica GRETA, naglašavajući da je ovo treći krug evolucije koji se sprovodi u Srbiji. ,,Tema posete je prezentovanje delatvornih pravnih lekova za žrtve trgovine ljudima i razmatranje njihovih zahteva za odštetu. Monitoring predstavlja razgovor sa predstavnicima vlasti i civilnog društva, koji se bore protiv trgovine ljudima, sa ciljem dobijanja uvida u stvarno stanje. Nakon ovoga biće sastavljen izveštaj koji će biti predstavljen na plenarnoj sednici 15 članica grupe GRETA i upućen Vladi Republike Srbije”, rekla je Ia Dadunashvili.

U ime gradskog rukovodstva govorila je gradska većnica Danijela Milosavljević ističući da je ovaj sastanak predstavlja monitoring rada Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima. ,,U ovoj oblasti Grad Vranje je jedan od reprezenta u Srbiji, jer od 2013. godine ima veoma aktivnu lokalnu mrežu za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima. Cilj naše lokalne mreže je pre svega prevencija. U tom smislu preduzimaju se kontinuirane aktivnosti i sprovode edukacije, koje su pre svega usmerene ka deci i mladima, koji su najčešće žrtve trgovine ljudima. Statistike pokazuju da adekvatna prevencija smanjuje i broj žrtava trgovine ljudima”, rekla je gradska većnica.

Danijela Trajković, viši javni tužilac u Vranju dodala je da je Više javno tužilaštvo od 2013. godine sastavni deo Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima i da je u proteklom periodu ostvarena izuzetna međusobna saradnja. ,,Na području Višeg javnog tužilaštva u Vranju u periodu od 2017. do 2021. godine registrovana su četiri slučaja trgovine ljudima. Žrtve su uglavnom žene, imamo pravosnažno osuđujuća lica, a prosečna kaznena politika za izvršioce je po 5 godina zatvora. U prošloj godini, nismo imali evidentirane slučajeve trgovine ljudima”, rekla je Danijela Trajković.

 

Anita Stojanović, predsednica Centra za društvene integracije predstavila je aktivnosti kojima su se bavili u predhodnom periodu po pitanju trgovine ljudima, kao i dela krijumčarenja migranata za koju je rađena Analiza stanja.