Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Trgovina ljudima jedna je od najkompleksnijih kriminalnih pojava koja pogađa savremeno društvo i predstavlja kršenje ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim pravom i nacionalnim zakonodavstvom. Borba protiv trgovine ljudima je kompleksna i zahteva koordinaciju svih relevantnih organa i institucija, lokalne zajednice, nevladinog sektora uz obaveznu međunarodnu saradnju.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar, ustanovila je Evropska komisija 2007. godine. Trgovina ljudima predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i u našoj zemlji se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava različitim preventivnim aktivnostima sa ciljem skretanja pažnje javnosti na fenomen, oblike i posledice trgovine ljudima.