Projekat “Podrška socijalnoj koheziji romske dece“

U okviru projekta “Podrška socijalnoj koheziji romske dece”, koji realizuje Centar za društvene integracije, deca iz podsatandarnih romskih naselja u Vranju učestvovovala su na kreativnim radionicama. Sa decom su radila dva master vaspitača I dva pedagoška asistenta.

Predškolsko doba, period od 3 god. pa do polaska u školu, je period burnog odrastanja, kada se kod deteta razvijaju svi potencijali, socijalni i saznajni, fizički i mentalni. Zatečeni trenutnom zdravstvenom situacijom osetili smo potrebu da deci na što jednostavniji način, kroz igru i zabavu,  predstavimo elementarna znanja o zdravstvenoj  kulturi i  zdravstveno- higijenskim merama neophodnim  za normalno funkcionisanje radi očuvanja sopstvenog telesnog zdravlja, kao i zdravlja drugih ljudi iz neposredne okoline.

Glavni cilj prijekta je: Unapređenje kvaliteta podrške deci u podstandarnim naseljima u Vranju radi njihovog uključivanja u predškolsko vaspitno-obrazovni sistem.

Ciljna grupa  su Romska  deca uzrasta od 5 do 7 godina I njihovi roditelji. Kroz niz projektnih aktivnosti  ciljna grupa je uzela aktivno učešće u obrazovnom I vaspitnom procesu, kao I praktičnim i kreativnim aktivnostima. Na ovaj način, realizacijom projekta, usmeravamo, pružamo podršku I utičemo na poboljšanje kvaliteta  života Romske dece u zajednici.

Suština problema je u tome da su deca romske nacionalnosti iz podstandarnog naseelja u Vranju ne retko prepuštena sama sebi. Manji broj dece pohađa redovni pripremno predškolski program. Većina dece provodi najveće vreme na ulici, žive u nehigijenskim uslovima. Takav način života daleko je od pridržavanja epidemioloških mera koje su propisane zbog pandemije COVID-a 19, a samo nepoštovanje mera može da bude kobno I za decu I roditelje.

S tim u vezi prilagođene su I teme radionica koje smo podelili u četiri grupe; Zdravstveno-higijenske, ekološke radionice,reciklaža I fizičko-zdravstvene radionice.

U okviru projekta  izrađen je sajt “Dete za spas planete” www.detezaspasplanete.rs na kojem su postavljeni sadržaji aktivnosti I načini izvođenja koji roditeljima olakvavaju u pronalaženju ideja da sa decom rade kod kuće.

Takođe pripremili smo I Priručnik sa savetima, namanjen roditeljima dece kako bi po realizaciji projekta u kućnim uslovima nastavili da rade sa decom. U priručniku je predstavljena  metodologija rada sa primerima iz prakse, opisima I načinom realizacije aktivnosti, koji će umnogome pomoći roditeljima da usmere svoju decu da na kreativni način dođu do sticanja novih saznanja.

Projekat “Podrška socijalnoj koheziji romske dece”, realizuje se u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja I socijalne uključenosti-Swiss PRO”, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova I opština (SKGO).

Mediji koji su izveštavali:

28.4.2022. Radio Beograd, emisija RomanoThem

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/4793648/podrska-socijalnom-ukljucivanju-romske-dece.html?fbclid=IwAR2SigDp5ucdAQoFfDHegcoziODSXtRKzrpX1AN5VVLLRuCvm0tLn5fBYgQ