Projekat „Digitalizacija- spona za budućnost“

Kako bi svi građani Vranja imali benefit od procesa digitalizacije, Centar za društvene integracije je u prethodnih 18 meseci  (decembar 2020.-maj 2022.), realizovao projekt „Digitalizacija- spona za budućnost“, u okviru kojeg su organizovane obuke o osnovama upotrebe savremenih tehnologija i digitalnih sadržaja za građane. Takođe, izrađen je i sajt u cilju približavanja elektronskih servisa građanima u korišćenju digitalnih alata na kojem  su među ostalom  postavljeni multimedijalni sadržaji, koji su fokusirani na korisničko iskustvo pojednostavljeno za krajnjeg korisnika koji nema nekog značajnijeg iskustva u korišćenju servisa dostupnih putem platforme e-Uprave.

Cilj projekta: Edukacija građana, posebno iz ranjivih grupa, kako da steknu osnovnu digitalnu pismenost i kreiranje audio / video vodiča na web platformi o tome kako se koristi e-Uprava.

Ciljna grupa: Gradjani iz socijalno ranjivih grupa (samohrani roditelji, nezaposleni, pripadnici romske nacionalnosti, osobe sa invaliditetom, primaoci socijalne pomoći itd).

 

                                                ŠTA SMO URADILI

Realizovali smo edukativne radionice sa građanima, naročito pripadnika ranjihiv grupa i nižih socijalnih  staleža o osnovima koršćenja Interneta, web pretraživača, email adrese, word office i e-uprave. Svaka grupa prošla je po osam tematskih radionica, a za svaku radionicu izrađen je priručnik.

–           U okviru 56 radionica  obuke organizovane su obuke za sedam grupa polaznika za sticanja osnovnih digitalnih kompetencija i korišćenja portala e Uprava  (obuke je prošlo 42 građan/a-ke)

–           Pružena kontinuirana podrška u okviru Centra za podršku građanima (28 građan/a-ke).

–           Snimili smo spot kako bi nas građani lakše pronašli https://www.youtube.com/watch?v=WMeDnAO_0xA

– Kreirali smo web portal „Digitalizacija spona za budućnost“ www.dsb.rs sa audio/video vodičima za potrebe praktičnih uputstava građanima kako da koriste e-upravu

–  Kreirali smo 10 audio/video vodiča sa uputstvima

– Održali smo sastanke sa predstavnicima IKT sektora Grda Vranja

 

Projekat „Digitalizacija spona za budućnost“, koji je realiyovao Centar za društvene integracijeje (CDI), deo šireg prrojekta „Povećanje građanskog angažmana u Digitalnoj Agendi – ICEDA“ sprovode Fondacija Metamorphosis (Severna Makedonija), Open Data Kosovo (Kosovo), Akademija e-uprave (Estonija), Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA (Srbija) ,NVO 35 MM (Crna Gora) i Levizja MJAFT (Albanija). Projekat je su-finansiran od strane Evropske Unije.