Projekat: „Digitalizacija spona za budućnost“

 

Centar za društvene integracije je jedna od organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana koja je finansijski podržana kroz ICEDA projekat. U okviru 18 mecesci CDI će organizovati niz aktivnosti  u okviru projekta „Digitalizacija spona za budućnost“, a sve u cilju približavanja elektronskih servisa građanima, u korišćenju digitalnih alata i promovisanja Digitalne agende.

U cilju približavanja elektronskih servisa građanima u korišćenju digitalnih alata biće izrađen sajt www.dsb.rs na kojem će među ostalom biti postavljeni multimedijalni sadržaji, koji će biti fokusirani na korisničko iskustvo gde će audio-vizuelno uputstvo biti pojednostavljeno za krajnjeg korisnika koji nema nekog značajnijeg iskustva u korišćenju servisa dostupnih putem platforme e-Uprave.

Projekat se realizuje kao deo šireg projekta „Povećanje građanskog angažmana u Digitalnoj Agendi – ICEDA“ koji sprovode Fondacija Metamorphosis (Severna Makedonija), Open Data Kosovo (Kosovo*), Akademija e-uprave (Estonija), Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA (Srbija) , NVO 35 MM (Crna Gora) i Levizja MJAFT (Albanija).