RADIONICE O TRGOVINI LJUDIMA

U okviru projekta „MI I ONI samo zaJEDNO“, realizovane su tri radionice u migrantskim centrima u Bujanovacu, Vranju i Bosilegradu u okviru kojih smo ukazali na vrste trgovine ljudima i načinima zaštite.