Projekat “Živeti uspravno”

Povećavanje vidljivosti kroz rad na adekvatnom, efikasnom informisanju ključna je aktivnost za podizanje svesti celog društva, kroz formu dokumentarnog filma „Živeti uspravno“, prikazane su priče osoba sa invaliditetom i njihov položaj u društu. Prikazivanjem ovog dokumentarca dali smo svoj doprinos u podizanju svesti javnosti o realnim problemima i preprekama sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u svakodnevnom životu.