Održan sastanak sa predstavnicima IKT sektora Grada Vranja

Predstavnici Centra za društvene integracije danas su u svojim prostorijama održali astanak sa predstavnicima IKT sektora grada Vranja na kojem su prezentovali dosadašnje rezultate rada u okviru projekta “Digitalizacija spona za budućnost”.

Na sastanku je prezentovana I prezentacija Digitalne agende I održan je zoom sastanak sa Milicom Bošković.

Javna uprava grada Vranja prve računare dobila je 2004. godine.  Prvi programer,koji dolazi u Gradsku upravu 2006. godine,  je Predrag Branković, danas načelnik IKT sektora.  2006. je još uvek postojalo daktilografsko odeljenje. Već  tada počinju prve obuke za rad na računaru zaposlenih. Prva mreža  u Gradskoj upravi instalirana je 2005. godine.

Na pitanje, kako je Gradska uprava u Vranju zadovoljna korišćenjem dostupnih servisa koje eUprava pruža, Predrag Branković je odgovorio da od 2016. godine  od kad je zaživela eUprava, imamo značajan napredak. Dokaz tome su i prethodne dve godine, kada su građani bili prinuđeni zbog pandemije da učestalije koriste servise sa eUprave. Činjenica je da se građani više oslanjaju na princip papir u ruke, ali se i tu situacija bitno popravlja. Branković je istakao da se Gradska uprava trudi da putem  flajera, televizije i interneta obavesti građane o novim funkcijama koje pruža portal eUprava. Takođe, plaćanje karticom u Gradskoj upravi je novina koja je vrlo dobro prihvaćena. Branković je pohvalio inicijativu CDI-a, kao i projektne aktivnosti, koje imaju za cilj približavanje dostupnih usluga koje portal eUprava nudi. On je pohvalio rad Centra za podršku građanima u korišćenju portala eUprava i doprinos značajnom delu građana u sticanju osnovnih digitalnih kompetencija koje pruža CDI u okviru radionica na projektu Digitalizacija spona za budućnost. Značajno je da se veliki broj građana rađe obraća Centra za podršku građanima CDI, nego dolaskom na šalter u Gradsku upravu.

Sastanu su prisustvovali Predrag Branković, načelnik IKT sektora, Srđan Trajković dil. Ing.inormatike i predstavnici CDI.