Uručena donacija

Centru za društvene integracije uručena je donacija tepiha ukupne površine 62,88 m2 koje je doniralo preduzeće STEPO-SDN doo iz Vranja. Za ovaj humani gest predsednica Centra za društvene integracije, Anita Stojanović, uručila je zahvalnicu Dejan Stevanović, direktoru preduzeća STEPO-SDN doo.

Članovi Centra će u narednom periodu tepihe podeliti socijalno ugroženim porodicama, samohranim majkama, institucijama i organizacijama kojima je ovaj vid pomoći potreban.