Širimo filantropiju

Spot „Širimo filantropiju“, predstavlja promociju kampanje dobročinstva, motivaciju za filantropska davanja, širenje plemenitosti i saosećanja sa drugima, kao i osećaj zajedništva i ujedinjenosti u borbi…