“STOP krijumčarenju migranata- ZAŠTITIMO ŽRTVE!“

Sa ciljem bolje informisanost migranata na opasnosti koje mogu da im se dese na ruti kojom se kreću aktivisti Centra za društvene integracije postavili su Info table u Migranskim centrima u Bosilegradu i Preševu, dok će u Centrima u Vranju i Bujanovcu biti postavljene table nakon njihovog ponovnog otvaranja.

Ukoliko smatrate da Vas neko koristi u svrhu krijumčarenja potražite pomoć na ove brojeve:

Ministarstvo unutrašnjih poslova 192

Više javno tužilaštvo Vranje  +381 17 422133

Komesarijat za izbeglice I migracije RS  +381 11 3117272

Centar za društvene integracije realizuje projekat “STOP krijumčarenju migranata- ZAŠTITIMO ŽRTVE!“ Koji predstavlja deo šireg projekta “Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu”, koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava, Grupa 484 i Danski savet za izbeglice (DRC) uz finansijsku podrsku Evropske unije.