Razmena iskustava i praksi predstavnika OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji

U okviru regionalnog skupa „Razmena iskustava i praksi predstavnika OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji“ u Leskovcu, upoznali smo se sa inovativnim praksama koje su različite lokalne organizacije osmislile kako bi u uslovima krize prouzrokovane epidemijom korona virusa pomogle porodicama sa decom da ostvare svoja socijalna, ekonomska i kulturna prava.