Projekat „Digitalna pismenost populacije trećeg doba“

„Digitalna pismenost populacije trećeg doba“ je projekat koji Centar za društvene integracije iz Vranja, realizuje od 1. Decembra 2017 do 1. Juna 2018. godine.uz finansijsku podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije, realizovanjem radionica na kojima obučava populaciju trećeg doba za rad na računaru. U realizaciji radionica učestvuju dva profesora i dva asistenta koji svakodnevno obučavaju stariju populaciju građanstva u cilju podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija.

„Novine digitalnih tehnologija koje napreduju velikom brzinom su kamen spoticanja generaciji trećeg doba bez obzira na njihov obrazovni status. Iz tog razloga Centar za društvene integracije organizovao je obuke za rad na računaru sa ciljem podizanja digitalnih kompetencija koje pak umnogome doprinela podizanju nivoa svesti o savremenim tehnologijama kod starije populacije stanovništva.“ –objasnila je Anita Stojanović, koordinator projekta.

Obuke se održavaju svakog dana u prostorijama Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju. Veliki broj zainteresovanih.

Fotografije

Mediji koji su izveštavali o projektu

21.03.2018. Vranjska plus televizija „Digitalna pismenost populacije trećeg doba“
01.04.2018. Bujanovačke „Kompjuterska obuka za penzionere u Vranju“
03.04.2018. RTS 1 Srbija danas -Digitalno opismenjavanje penzionera u Vranju
04.04.2018. kurir.rs Penzioneri Vranja navalili na kompjutere: Sve ih se više javlja na besplatne obuke
04.04.2018. Televizija INFO PULS –Digitalna pismenost penzionera
04.04.2018. OK RADIO portal –Besplatni kursevi računara i za najstarije
04.04.2018. JUGPRESS portal –Za penzionere besplatni kursevi na računaru
30.05.2018. Glas osiguranika, broj 4 List Republičkog fonda za penziono i invalidsko
osiguranje, str 23. Seniori za računarima
16.05.2018. Televizija Vranjska plus Uručeni sertifikati polaznicima obuke Digitalna pismenost populacije trećeg doba
18.05.2018. JUGPRESS Dodelom sertifikata završen projekat „Digitalna pismenost populacije trećeg doba“
19.05.2018. OK radio-86 penzionera iz Vranja završilo obuku za rad na računaru