Panel diskusija: „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima“

Prevencija i borba protiv trgovine ljudima“ – naziv je panel diskusije koja je održana u Vranju. Na ovu temu sa akcentom na upoznavanje sa fenomenom trgovine ljudima govorile su Danijela Milosavljević gradska većnica za socijalnu politiku i lokalnu upravu i predsednica Lokalne mreže, Danijela Trajković, tužiteljka Višeg javnog tužilaštva Vranje, Beba Kanački, potpredsednica Lokalne mreže i Anita Stojanović iz Centra za društvene integracije. Po rečima Danijele Milosavljević, panel diskusija organizovana je sa ciljem da se sumiraju rezultati rada Lokalne mreže, posebno u uslovima vanrednog stanja, tim pre jer je u ovom periodu zabeležen jedan slučaj trgovine ljudima, na koji je Lokalna mreža pravovremeno reagovala. ,,S obzirom da Lokalna mreža postoji od 2013. godine ima i bogato iskustvo u prevenciji i radu na konkretnim slučajevima trgovine ljudima. Ovom prilikom osim na rad u vanrednom stanju, akcenat stavljamo i na jedan novi oblik trgovine ljudima koji sve više uzima maha, a to je radna eksploatacija’’, rekla je gradska većnica i predsednica Lokalne mreže Danijela Milosavljević. Učesnici panel diskusije razmatrali su i okolnosti i rad u nepredviđenim situacijama kakve su nas zadesile tokom pandemije i naglasili potrebu da se osiguraju sredstva pomoći, programi zaštite, kao i neophodnost da istrage i sudovi i dalje funkcionišu tokom mogućih budućih mera izolacije. Organizator skupa je Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima uz podršku Atine – Udruženja građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja.