ODRŽAN OKRUGLI STO:“Šta predstavlja krivično delo krijumčarenje ljudi I na koje načine možemo odgovoriti“

Centar za društvene integracije realizuje projekat “STOP krijumčarenju migranata- ZAŠTITIMO ŽRTVE!“ Koji predstavlja deo šireg projekta “Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu”, koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava, Grupa 484 i Danski savet za izbeglice (DRC) uz finansijsku podrsku Evropske

unije.

-U okviru ovog projekta danas je u Vranju organizovan Okrugli sto, sa temom “Šta predstavlja krivično delo krijumčarenje ljudi I na koje načine možemo odgovoriti“. Na ovu temu govorila je  Danijela Trajković tužiteljku Višeg javnog tužilaštva Vranje, koja je predstavila statistiku Višeg javnog tužilaštva za period 2015-2021- god. navodeći podatak da je za kijumčarenje ljudi optuženo 292 lica, doneto je 300 osuđujućih presuda, 137 oslobađajućih, 65 odbijajućih, a da je istraga vođena prema 369 lica.

Na okruglim stolu govorio je I  Boban Đorđević, koordinator pri Policiskoj upravi za borbu protiv trgovine ljudima “Kada govorimo o zemljama porekla migranata koji su krijumčareni ili su  pokušali da budu prokrijumčareni u Srbiju izdvojio bih Siriju, Pakistan I Avganistan. Što se tiče struktrure migranata u odnosu na pol, starost, obrazovanje, ne postoji pravilo i zastupljene su sve structure”, rekao je dodajući da svi migranti imaju pravo da se slobodno kreću kroz našu zemlju i ne treba da pribegavaju praksi da ulaze u lanac krijumčarenja.

Okruglom stolu prisustvovali predstavnici institucija, nevladinog sektora I mediji.

U okviru ovog projekta biće izrađena analiza stanja po pitanju krijumčarenja od početka migranske krize do danas.  U okviru brošure “Analiza stanja Krijumčarenje migranata I potencijalni rizici po žrtve“,  biće prikupljeni podaci od strane institucija, a potom će biti izrađena kvalitativna i kvantitativna obrada podataka. Brošura će biti podeljena NVO, predstavnicima institucija, Kolektivnim centrima. Na osnovu urađenih analiza biće prezentovani i načini zaštite migranata od krijumčara. Takođe, biće izrađene info table postavljene i izložene u sva četiri kampa. Na ovaja način svi migranti koji se nađu u kampu imaće informacije institucija koje će im prižiti zaštitu po pitanju bezbednosti u borbi protiv krijumčarenja migranata. Prevod na engleskom srpskom i paštu. Takođe sa ovim informacijama biće izrađeni I posteri koje ćemo postaviti lokacijama u Preševu, Bujanovcu, Vranju I Bosilegradu..Po realizaciji ovog projekta predstavnici Centra za društvene integracije nastaviće saradnju sa članovima tima Lokalne mreže za prevenciju I borbu protiv trgovine ljudima I definisati aktivnost po pitanju krijumčarenja migranata kojima će mreža nastaviti da se bavi u narednom periodu.