Džepovi puni vranjske kulture

Centar za društvene integracije je u periodu jul-septembar 2018. godine irealizovao projekat „Džepovi puni vranjske kulture“, koji je finansijski podržan od strane Grada Vranja.

Cilj nam je bio upoznavanje mladih sa kulturnim nasleđem grada Vranja i širenje svesti o tome koliko je važno sačuvati tradicionalne vrednosti jednog kraja.
Izradili smo brošuru u kojoj smo opisali istoriju grada, kulturne vrednosti, spomenike, izletišta, objekte, česme, manastire i crkve, ukazali smo na razvoj zanatske čaršije i vranjsku kuhinju, što u osnovi predstavljaju odlike grada Vranja, podsetili smo ko su znameniti Vranjanci, kao i tradicionalnu nošnju koja se menjala kroz vreme.

Kroz projektne aktivnosti smo pre svega mladim ljudima približiti kulturu, stvaralaštvo kao i znamenitosti vranjskog kraja, i na taj način doprineli da se duh našeg starog Vranja sačuva od zaborava.

U Galeriji Narodnog muzeja organizovali smo predavanje Ive Laković, višeg kustosa-etnologa, na temu Razvoj zanatske čaršije i nošnje u Vranju i promovisali promo film „Džepovi puni branjske kulture“.

Sadržaj brošure u elektronskoj formi, na DVD-disku, je podeljen građanstvu što je kod mladih privuklo posebnu pažnju. Takođe, brošura je podeljena i predstavnicima Narodnog univerziteta, Turističke organizacije, Narodnog muzeja, Eparhije vranjske, direktorima osnovnih i srednjih škola.

Prisustvo velikog broja mediskih kuća koje su pratile promociju omogućava vidljivost projekta i po završetku same realizacije.

Centar za društvene integracije je ukazao na značaj kulturne baštine , a realizacijom projekta „ Džepovi puni vranjske kulture“ stvario je dobru osnovu za njeno očuvanje prvenstveno kod mladih.

Promo film

Galerija