PODRŠKA NAJUGROŽENIJIMA U BORBI PROTIV KORONA VIRUSA