𝗦𝘃𝗲𝘁𝘀𝗸𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗕𝗿𝗮𝗷𝗲𝘃𝗼𝗴 𝗽𝗶𝘀𝗺𝗮

U svetu se 4. januar obeležava kao Dan Brajevog pisma. Brajeva azbuka se sastoji od šest tačaka, koje su raspoređene u dve kolone po tri tačke.
Kombinacijom ispupčenih tačaka, kojih ukupno ima 63, dobijaju se pojedina slova.
Znaci interpunkcije, zarezi, tačke, znakovi pitanja, uzvičnici i slično, raspoređeni su u dve kolone po dve tačke.
Slepi dodirom, jabučicom desnog kažiprsta, čitaju sleva nadesno, a pišu zdesna nalevo.
Brajevo pismo za slepe nastalo je 1825. godine, a proizašlo je iz tzv. noćnog pisma tajne službe, koje su ga koristile u noćnim ratnim dejstvima.
Luj Braj je usavršio tehniku i nastojao da se ona primenjuje u praksi.
Unesko je proglasio Brajevo pismo za univerzalno pismo za slepe i slabovide u svetu 1955. godine.